Hur man vitlistar data i en pushrapport

Det är möjligt att vitlista datafält i en push-rapport. Det är möjligt i både CMe2100 och CMe3100.
Den enda skillnaden mellan dem är proceduren för att skicka kommandot. CMe2100 kommer att administreras av sms-kommandon eller konsol (TELNET), medan CMe3100 kommer att ha samma kommandon skickade via konsollen (TELNET).

CMe3100-konsollen beskrivs här

Anledningen till att göra detta är att minimera rapporten, både i datastorlek och hur den ser ut visuellt.

 

Denna funktion kallas Filterlookuprecord.
Den tillämpas på push-rapporter individuellt, så om du aktiverar den på rapport1 kommer den inte att påverka rapport 2,3,4,5. Den kommer att påverka rapport1 tills funktionen avaktiveras igen.

möjliga sätt att aktivera den:


set report1.filter.lookuprecord.enabled=true/false
set report2.filter.lookuprecord.enabled=true/false
set report3.filter.lookuprecord.enabled=true/false
set report4.filter.lookuprecord.enabled=true/false
set report5.filter.lookuprecord.enabled=true/false

set report1.filter.lookuprecord.includelist=
set report2.filter.lookuprecord.includelist=
set report3.filter.lookuprecord.includelist=
set report4.filter.lookuprecord.includelist=
set report5.filter.lookuprecord.includelist=


Nu behöver du bara tala om för funktionen vad som ska inkluderas. Det måste specificeras som dessa exempel;

"mbus.dib.energy no-error.0.0.0.0"  (denna brukar ABB mätare använda och kräver att "" används)
mbus.dib.ext-temp.0.0.0.0
mbus.dib.energy.0.0.0.0
mbus.dib.volume.0.0.0.0
mbus.dib.flowtemp.0.0.0.0
mbus.dib.return-temp.0.0.0.0
mbus.dib.diff-temp.0.0.0.0
mbus.dib.power.0.0.0.0
mbus.dib.rf-level.0.0.0.0

(Gå in på mätserier -> API identifiering och kolla vad dina mätserier har för identifiering, så får du en hint om vad du bör använda)

 

Så om du vill att en av dessa ska vitlistas i rapport1, skicka

set report1.filter.lookuprecord.enabled=true
set report1.filter.lookuprecord.includelist=mbus.dib.volume.0.0.0.0

 

Om du vill att ytterligare fält ska inkluderas fortsätter du bara med ett ","
exempel;


set report1.filter.lookuprecord.includelist=mbus.dib.volume.0.0.0.0,mbus.dib.energy.0.0.3.0,"mbus.dib.energy no-error.0.0.0.0",mbus.dib.energy.0.0.0.0

 


Observera att du aldrig kan ta bort headerinformationen (som serienummer etc) från rapporten. Så om du vill ha en mindre rapport, använd en annan mall, tex x108 som innehåller mindre information.

 

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

logga in för att lämna en kommentar.