Konfigurera CMe/CMi Series för transparent M-Bus via TCP/IP

Symptom:
När CMe/CMi Series används med ett SIM-kort med fast IP-adress finns möjlighet för transparent M-Bus kommunikation, vilket möjliggör användning av CMe/CMi Series i insamlingssystem som stöder standard M-Bus kommunikation via TCP/IP.
 
Syfte: 
Artikeln beskriver hur CMe/CMi Series produkter skall konfigureras för att möjliggöra transparent M-Bus kommunikation via TCP/IP.
 
Lösning:
Installationsprocessen när utgående trafik till internet accepteras

CMe/CMi Series produkter använder sig av GPRS internet för att ladda ner konfigurationsprofiler samt ställa in klockan i installationsprocessen. Att tillåta utgående trafik till internet från produkten underlättar avsevärt för installatören i fält då standardinställningar kan användas.

Ställa in APN

Före installationsprocessen måste produkten konfigureras med korrekt APN. Detta behövs inte om ett öppet APN används då produkten själv vet vilket APN som kan användas.

Exempel på konfiguration av APN till static.telenor.se:

qset net static.telenor.se

Installation
När installatören skickar ett installationssms kommer följande operationer att utföras:

1. Hämtar konfigurationsprofil från http://dist.elvaco.se på TCP port 80 (om parametern för konfigurationsprofilen angavs)
2. Ansluter till en tidsserver för att synkronisera klockan med hjälp av NTP (UDP port 123) eller DayTime (TCP port 13).
3. Söker efter anslutna M-Bus slavar
4. Skickar en installationsrapport via SMS till avsändaren
5. Skickar ett installationsmail till konfigurerade mottagare

Steg (2) utförs endast om konfigurationsprofilen angavs vid installation. Följande exampepl kommer att utföra en installation och hämta konfigurationsprofilen myprofile från Elvacos konfigurationsserver:

install 1 myprofile  
Ända inställningar för NTP och DayTime
Inaktivera synkronisering av klockan genom att skicka följande kommando till produkten:
set install.timesync.enabled=false

Använd ett eller flera av följande kommando för att ändra vilken tidsserver som skall användas:

set common.time.ntp.server=<server>
set common.time.ntp.port=<prort>
set common.time.daytime.server=<server>
set common.time.daytime.port=<port>

Produkten kan konfigureras för att använda NTP och/eller DayTime med hjälp av följande kommando:

set common.time.mode=ntp,daytime

E-Mailinställningar (SMTP)

SMTP servern IP-adress eller värdnamn kan ändras på två sätt; Genom att använda snabbkommando qset email eller genom att ställa in parametrarna manuellt..

Följande exempel kommer att ställa in mottagaradress till my@mail.com, använda SMTP server mysmtp.com på port 2525 och logga in anonymt:

qset email my@mail.com mysmtp.com 2525

Brandväggsinställningar samt DNS

DNS server IP-adress måste tilldelas från mobiloperatören.

Följande utgående trafik från produkten till internet måste accepteras för full funktionalitet:

TCP PORT 80 to http://dist.elvaco.se (nuvarande ip-address: 213.50.9.229)
TCP PORT 13 to 64.236.96.53 (DayTime)
UDP PORT 123 to 192.36.143.151 (NTP)
TCP PORT 25 (standardinställning) för SMTP(E-Mail)

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.