Kamstrup el-,vatten-,värme-, och kylamätare anslutna till CMe/CMi produkter med kommunikationsproblem

Symptom:
Kommunikationsproblem kan uppstå vid användning av CMe och CMi produkter med programvaruversion före 1.3.0 tillsammans med Kamstrup M-Bus mätare. Problemet beror på att Kamstrup M-Bus mätare inte uppfyller M-Bus standarden fullt ut, vilket resulterar i att Kamstrup M-Bus mätare kan behöva upp till 30 sekunder uppehåll mellan M-Bus kommando SND_NKE och REQ_UD2.
 
Syfte
Artikeln beskriver hur CMe/CMi produkter skall konfigureras för att fungera korrekt med Kamstrup M-Bus mätare.
 
Lösning:
Ta reda på programvaruversion för CMe/CMi produkten

Tiden som behöver ändras är tiden mellan M-Bus kommando SND_NKE och REQ_UD2. Fabriksinställningar för CMe/CMi produkter med programvaruversion före 1.3.0 är 5000 millisekunder. I programvaruversion 1.3.0, har tiden ökats till 10000 millisekunder, vilket normalt skall vara tillräckligt för de flesta M-Bus mätare (inkl. Kamstrupmätare).

Kör följande kommando för att ta reda på CMe/CMi programversion:

status ver

Programvaruversion går att utläsa enligt Sw: <version>.

Om programvaruversion är mindre 1.3.0, behövs normalt tiden ändras.

Ändra tiden med hjälp av kommando via SMS eller telnet

Kör följande kommando för att ändra tiden:

2222;set common.device.mbus.nkesleep=12000

Detta kommer att ändra tiden mellan SND_NKE till REQ_UD2 till 12000 millisekunder, vilket normalt skall räcka.

2222 är lösenordet för säkerhetsnivå 2, vilket från fabrik är satt till 2222. Om lösenordet för säkerhetsnivå 2 har ändrats måste det nya lösenordet för säkerhetsnivå 2 användas istället.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.