Manuell administration av mätarlista i Elvacos GSM/GPRS M-Busmastrar

Syfte
Detta dokument förklarar hur du hanterar mätarlistan i Elvacos GSM/GPRS M-Busmastrar. Det går att lägga till, ta bort och uppdatera mätare via SMS eller genom att ladda upp en profil-fil (CAD) till modulen. Detta gäller produkter med mjukvara (FW) 2.4.2 eller högre.
 
Lösning
Lösenord
För att kunna göra ändringar i mätarlistan behöver du ange lösenorden för nivå 3. Som standard är detta 3333. 
 
Rensa mätarlistan 
För att ta bort alla mätare från mätarlistan. 
3333;database device clear Radera mätare 
 
För att radera en mätare 
3333;database device delete <mätarid> 
 
Lägga till mätare 
För att lägga till en mätare krävs det 3 uppgifter, adresseringstyp, hastighet och adress (primär eller sekundär) 
 
För att lägga till en mätare med primäradress 
3333;database device add addressingmode=primary baudrate=<hastighet> primaryaddress=<primäradress> 
 
För att lägga till mätare med sekundäradress 
3333;database device add addressingmode=secondary baudrate=<hastighet>secondaryaddress=<sekundäradress> 
 
För att lägga till en mätare med utökad adressering 
3333;database device add addressingmode=esecondary baudrate=<hastighet> secondaryaddress=<sekundäraddress> fabricationnumber=<utökade sekundäradressen> 
 
Uppdatera mätare 
Det går att uppdatera inställningarna för en mätare och du kan ändra valfritt antal parametrar samtidigt i samma sms. 
3333;database device update <mätarid> <Parameter1> <Parameter2> 
 
Samtliga parametrar som kan ändras 
Adressing Mode 
Primary 
Secondary 
Esecondary 
Baudrate 300,2400,4800,9600 
PrimaryAddress 3 siffror, 1-250 
SecondaryAddress 8 siffror 
Identification 8 siffror 
Status Active/Passive 
FabricationNumber 8 siffror 
FCBMode On/Off/Auto
 TelegramCount

Var denna artikel till hjälp?

2 av 4 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.