0 kommentarer | 1
Manuell administration av mätarlistan i GSM / GPRS M-Bus-mästare
LösenordFör att göra ändringar i mätarlistan måste du ange lösenorden för nivå 3. Standardlösenor...
0 kommentarer
Hur kontrollerar jag saldot på mina GSM/GPRS enheter med kontantkort om enheten inte svarar?
Symptom: Du får ingen kontakt med GSM/GPRS enheten men vet inte om det beror på att saldot är lå...
0 kommentarer
GPRS enheter som startar om sig när datatrafik skall skickas eller tas emot
Symptom: Enheten fungerar normalt men kan inte skicka eller ta emot datatrafik utan att starta o...
0 kommentarer
Konfigurera CMe/CMi Series för stängda APN
Symptom: När CMe/CMi Series används i stängda APN, fungerar inte nedladdning av konfigurationspr...