Hur man använder Modbus Addon i CMe3100

CMe3100 stödjer användning av Modbus via TCP/IP.

Detta innebär att enheten kommer att kunna läsa Mbus-mätare och översätta data till ett Modbus-register, som kan nås via en TCP/IP-anslutning i ett nätverk.

Detta kräver att du köper en Modbus-licens. Den kan läggas till från början eller senare om du vill.

Det krävs också att du har mätare inlagda i mätarlistan och att dom har blivit avlästa korrekt.

För att kunna använda tillägget, se till att du har licensen installerad. Du hittar detta under              system->licenser

 

mceclip1.png

Och se även till att tillägget är aktiverat under konfiguration->tjänster->ModBus

 

mceclip2.png

 

Gå nu in i Modbus-tillägget genom att trycka på texten "Modbus" markerad med gult ovan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Du kommer nu att se den här menyn.

 

mceclip7.png

 

TCP-portnummer = Porten som modbuskommunikationen kommer att använda i ditt nätverk. 502 är standard.

Max antal parallella anslutningar = bestämmer hur många system som kan läsa CMe3100 samtidigt. Max 10 är tillåtna.

Modbus slavadress = Detta är slavadressen som CMe3100 kommer att använda.

Svara på felaktiga adresser = Eftersom CMe3100 kan använda 64-bitars tal måste den kunna kombinera 4 register åt gången. Till exempel 40001, 40002, 40003 och 40004. Det är därför du inte kommer att kunna välja från alla dessa registernummer i mappningen.
När ditt huvudsystem frågar efter data på till exempel 40001, kommer CMe3100 att summera den totala datan i alla 4 register om du har markerat den här kryssrutan. Om inte, kommer CMe3100 att svara med den del av data som är tillgänglig i endast 40001, vilket troligtvis ger dig felaktig data.

Denna funktion är som standard inställd på av, men det rekommenderas att tillåta det direkt från början.

Standard datatyp = Här kan du välja mellan olika typer av dataformat.

 - unsigned integer = ger dig ett positivt tal från 0 och uppåt
 - signed integer = ger dig ett negativt tal från - 50 % av storleken på mängden bitar till +50 % .             Exempel; 16 bitars signerad ger dig ett nummer från -32767 till + 32767
 - two byte (16 bitar) data = en maximal nummerstorlek på 65535
 - four byte (32 bitar) data = en maximal nummerstorlek på 429 4967 295
 - eight byte (64 bitar) data = en maximal nummerstorlek på 18,446,744,073,709,551,615
 - swapped = ändra nummerföljden för dataorden
 - float = ger dig möjlighet att få en decimal

Standard konstant = kommer att flytta/öka storleken på ditt tal med en decimal enhet för varje e^1 som du ändrar

 


Se till att ställa in dessa inställningar innan du börjar arbeta med din modbusmap. Eftersom det kommer att göra ditt liv enklare om du har din huvudkonfiguration korrekt inställd.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gå nu till Mätserie -> modbusmap

Här kan du aktivera de mätserier som du är intresserad av. De får automatiskt ett lagringsregister (03). Registernumret är möjligt att ändra i tillvalsinställningarna för varje register.

 

mceclip4.png

 

TIPS: Använd funktionsknappen för att administrera alla enheter, eller några av dem samtidigt.
Om du avaktiverar ett register och sedan aktiverar det igen, kommer det att få dina standardinställningar som du konfigurerade under de allmänna modbus-inställningarna ovan.

mceclip5.png

 

Om du vill ändra konstant, registernummer eller datatyp kan du trycka på pennikonen till höger och komma åt inställningarna för det specifika registret.

mceclip6.png

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

När du läser modbus är det viktigt att du är medveten om hur båda systemen fungerar, din modbus master och din modbus slav (CMe 3100). Du kommer att behöva använda samma datatyp i båda ändarna, och du kan också tvingas justera konstanterna i båda ändarna för att få de siffror du vill ha.

Observera att decimalerna adderas till talets totala storlek vilket du måste ta höjd för. Eller ta bort decimalerna.

Det kan också krävas att du använder "swapped" datatypen om din master läser data i den andra ordningen.

 

Om du vill redigera värdet i din modbusmap, eller kanske ta bort några decimaler, måste du göra detta i den specifika mätserien. Eller redigera din mätseriemall.
Genom att redigera mallen kommer du att kunna påverka fler enheter på en gång istället för att göra en efter en.

För mer information kring mätserier, kolla denna guide


https://support.elvaco.com/hc/en-us/articles/7876673564317-How-to-use-the-measurementseries-in-the-CMe3100

 

saknar du värden i din modbus mappning så kan du lägga till fler genom att följa denna guide


https://support.elvaco.com/hc/sv/articles/360019996938-Hur-man-l%C3%A4gger-till-saknade-v%C3%A4rden-i-CMe3100-modbus-mappningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.