LoRaWAN

Med tanke på den snabba tillväxten av Internet of Things (IoT) och den övergripande digitaliseringen krävs det en kommunikationsteknologi som LoRaWAN.

LoRaWAN är en trådlös överföringsteknik baserad på öppna standarder. Några av de mest fördelaktiga egenskaperna hos LoRaWAN är kostnads- och energieffektivitet, långdistanskommunikation och säkerhet genom end-to-end kryptering. Dessa egenskaper resulterar i att LoRaWAN är en attraktiv kommunikationsteknologi för flera olika applikationer. LoRaWAN har blivit särskilt anpassad för att användas inom smart mätning, intelligenta parkeringssystem och andra smarta stadsinfrastrukturer.

lora_new_illustration.png

Standard och kompatibilitet

LoRaWAN hänvisar till det öppna standardprotokollet som hanteras av LoRa Alliance. LoRa Alliance som omfattar alla aspekter från ISO-OSI-lagren till den mottagande serverarkitekturen.

Det finns ingen standard för datameddelandeformatet eftersom det beror av respektive leverantör. Det innebär att det är inte är säkert om datan kommer vara offentlig eller inte. Avsaknaden av ett definierat format kan innebära kreativa möjligheter, men samtidigt utgöra en utmaning för det integrerande systemet.

LoRaWAN_architecture.png

Teknisk prestanda

LoRaWAN och NB-IoT konkurrerar ofta om titeln ”bästa trådlösa IoT-tekniken”, men det handlar inte om en ensam vinnare. Båda teknologierna har flera värdefulla funktioner, men som passar olika bra för olika applikationer. LoRaWAN erbjuder ett mer decentralicerad tillvägagångssätt, vilket innebär att ägaren har större ägandeskap över nätverket och mer kontroll över sin infrastruktur. NB-IoT är i stället en hanterad lösning som nyttjar befintliga mobilnät. LoRaWAN anses därför vara mer kostnadseffektivt eftersom det verkar på privata nätverk.

All trådlös teknologi som använder olicensierade frekvensband kan uppleva störningar med andra radioenheter. Varje sändare konkurrerar om samma begränsade sändningstid eftersom signalen mellan sändare och mottagare dämpas av fysiska föremål. LoRaWAN har, till skillnad från många andra trådlösa kommunikationsteknologier, en stark penetrationsförmåga.

Vid radiostörningar är det vanligt att meddelanden från mätaren eller sensorn förloras och inte kan återställas. LoRaWAN-enheter skickar färre meddelanden per tidsenhet jämfört med trådlös M-Bus, men erbjuder ökad tillförlitlighet och möjlighet att bekräfta mottagna meddelanden.

I och med implementeringen av mekanismen Adaptive Data Rate (ADR), utmärker sig LoRaWAN-system med sin skalbarhet. Mätare och sensorer justerar sin kommunikationsstrategi för att optimera överföringsintervallerna och behålla en låg strömförbrukning.

Långdistanskommunikation innebär lägre bandbredd och ökad strömförbrukning. Med syftet att minska strömförbrukningen och optimera kommunikationen är det viktigt att hålla datameddelandena korta och att skicka färre meddelanden per dag. Det är även väsentligt att säkerställa att det maximala avståndet det kan vara mellan sändare och mottagare inte överstigs. LoRaWAN kan med ett AA-batteri erbjuda utmärkt batteriprestanda som varar i upp till tio år.

LoRaWAN betraktas ofta som ett envägskommunikationssystem, trots dess förmåga till dubbelriktad kommunikation. Uplink-kommunikation fungerar mycket väl medan downlink-kommunikationen är begränsad i mängden data den kan hantera. Mjukvaruuppdateringar kan exempelvis innebära en utmaning.

Lämpliga applikationer

LoRaWAN är särskilt lämpad för batteridrivna enheter med låg upplösning och enkla mätinstrument. Det kan exempelvis vara sensorer eller mätarkommunikationsmoduler. Dess funktioner påminner om trådlös M-Bus, men LoRaWAN har bättre trådlös anslutning. Det är viktigt att notera att LoRaWAN verkar inom ett distinkt ekosystem med specifika infrastrukturella krav och har ett större beroende av välfungerade molntjänster.

Elvaco LoRaWAN produkter

Elvaco är den perfekta partnern när det gäller LoRaWAN-teknik. Vårt produktsortiment omfattar flera tillförlitliga, energieffektiva och miljövänliga sensorer och mätarkommunikationsmoduler med LoRaWAN-kompatibilitet.

Våra mätarkommunikationsmoduler (MCM) är integrerade i specifika mätare från våra mätarleverantörer. Mätarkommunikationsmodulerna överför mätdata till ett mottagande system via ett LoRaWAN-nätverk. De använder end-to-end kryptering, vilket säkerställer tillförlitlig och säker dataöverföring när de kommunicerar över långa avstånd med en kompatibel gateway. Med sin förmåga att penetrera fysiska objekt, är LoRaWAN-MCM:erna det perfekta valet för större ytor som kommersiella byggnader och industriområden.

Förutom att tillhandahålla tillförlitlig och säker data över långa avstånd, har LoRaWAN-MCM:erna en låg strömförbrukning. Det innebär att de är ett utmärkt alternativ för applikationer som kräver lång batteritid. De kan vanligtvis användas i upp till tio år.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.