LTE

LTE är en förkortning för Long Term Evolution och är en mobil radiokommunikationsteknologi som kommunicerar på det licensierade frekvensbandet. Det är en standard för radiokommunikation med hög kapacitet i mobila telekommunikationsnät. Standarden är brett anpassad och kan därför användas till flera olika applikationer som mobiltelefoner och bredbandsroutrar för kontor.

LTE_new_illustration__1_.jpg

Standard och kompatibilitet

LTE är en standard utecklad av paraplyorganisationen 3GPP, vilken arbetar med standardisering av mobila telekommunikationsnät. LTE är ett resultat av ett projekt som skulle utöka den mobila standarden UMTS och på så sätt erbjuda ökad bandbredd och enklare teknik för mobila bredbandsapplikationer. Den första versionen av LTE ingick i 3GPP Release 8, men uppfyllde då inte kraven för att vara en 4G-teknik. Tekniken har sedan dess utvecklas i och med introduktionen av LTE-Advanced 2011. LTE-tekniken är huvudsakligen en radiokommunikation med hög kapacitet som kan nyttjas för mer krävande applikationer som video, streaming och större dataöverföringar. Det finns inga begränsningar för vilka protokoll som ska användas för olika ändamål och applikationer.

Teknisk prestanda

En av de mest fördelaktiga egenskaperna hos LTE är dess bandbredd. LTE är fortfarande den snabbaste och mest kommersiellt spridda tekniken för datakommunikation i mobila telekommunikationsnät. Den höga bandbredden resulterar i att LTE är dyrare och mer strömkrävande än andra telekommunikationer. Detta innebär att LTE inte är en lämplig teknologi för batteridrivna enheter som kräver lång livslängd.

Som för alla radioteknologier beror prestandan för LTE av tjänsteleverantörens övergripande kvalitet och kapacitet samt teknologins förmåga att penetrera fysiska föremål. Jämfört med NB-IoT har LTE betydligt lägre penetrationsförmåga. De flesta europeiska mobiltelefoner använder LTE, vilket innebär att tjänsteleverantörens täckning och teknikens förmåga till penetration är relativt känd bland allmänheten.

Lämpliga applikationer

LTE är lämplig för applikationer som kräver hög hastighet på dataöverföring, hög skalbarhet, låg latens och låg energiförbrukning. Applikationer som kräver dessa funktioner är exempelvis mobila bredband och IoT-enheter. LTE kan även användas för att få förbättrad samtalsprestanda, vilket kallas för Voice over LTE (VoLTE).

Elvaco LTE gateways

Med hänsyn till teknologins pris och strömförbrukning är LTE främst lämplig för gateway-produkter. Det är produkter som möjliggör ett nätverksgränssnitt till flera andra produkter som mätare och sensorer. Det är viktigt att noga utvärdera nätleverantören i syfte att säkerställa att servicenivån är tillräcklig, särskilt på landsbyggden.

Elvaco har utvecklat en M-Bus mätgateway för mobilnät som stödjer LTE-kommunikation, CMe2100 LTE. Det är utrustad med ett IR-gränssnitt som möjliggör kommunikation med andra Elvacoprodukter. LTE är särskilt lämpad som telekommunikation för smart mätning eftersom den kan ge tillförlitlig och effektiv kommunikation med många enheter.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.