Trådlös M-Bus

Trådlös M-Bus används huvudsakligen för fjärravläsning av exempelvis el- och vattenmätare. Utbudet av olika M-Bus-enheter är mycket stort. Kommunikationsprotokollet och det elektriska gränssnittet regleras av en EN-standard, vilket innebär att användaren enkelt kan integrera enheter från olika tillverkare till ett system.

Kodning av data fungerar på samma sätt som för trådbunden M-Bus. Det som skiljer de två kommunikationsteknologierna är hur data överförs. Trådbunden M-Bus använder kablage medan trådlös M-Bus överför data genom radio på det olicensierade frekvensbandet.

Standard och kompatibilitet

M-Bus standarden definierar hur kommunikationen ska fungera. Det innefattar allt från den elektriska nivån till formateringen av datan. Ur ett protokollperspektiv innebär detta att det inte finns något krav på ytterligare produktspecifik information för att tolka eller driva M-Bus-enheter.

Datainsamling och avläsning med trådlös M-Bus

Trådlös M-Bus arbetar enligt master-slav-konceptet. Det innebär att M-Bus mastern tar emot och bearbetar data från flera underordnade enheter som kallas för M-Busslavar. M-Bus mastern skapar en enskild kommunikationskanal med varje slav, vilket medför att ett trådlöst M-Bus system kan bestå av flera hundra slavar.

High-rise_building_CMi-box_CMi2110_wireless__1_.jpg

Slavarna kommunicerar med mastern på frekvenserna 868 MHz och 434 MHz. De valda frekvenserna är olicenserade, vilket innebär att det inte förekommer licensavgifter för dataöverföringen.

Teknisk prestanda

Alla trådlösa kommunikationsteknologier som använder olicenserade frekvensband kan drabbas av störningar från andra enheter inom samma spektrum, men trådlös M-Bus erbjuder medium räckvidd och penetration. Trots det, är det viktigt att vara noggrann och vidta försiktighet vid radioplaneringen. Repeters av meddelandena är ofta nödvändiga eftersom dåliga radioförhållanden kan resultera i att meddelanden försvinner. Meddelanden som inte når mottagaren anses inte kunna återställas.

Bandbredden är låg, men trådlösa M-Bus-enheter är väl anpassade för att skicka täta meddelanden med data, samtidigt som de erbjuder utmärkt batteriprestanda. Batterilivet för ett enda batteri i AA-storlek kan vara långt över 10 år. Till skillnad från trådbunden M-Bus, kan trådlösa M-Bus masters vara batteridrivna, men för att behålla en rimlig batteritid måste den aktiva mottagningstiden per dag begränsas.

Det är viktigt att förstå att räckvidden för ett trådlöst M-Bus-system påverkas av den upplösning som krävs. Det vanligaste är att trådlösa M-Bus-slavar överför data flera gånger per timme. Räckvidden mellan master och slav kommer skilja sig beroende på om mottagaren kräver hög tillförlitlighet, alltså minst ett meddelande från varje slav per timme eller om det räcker med ett meddelande per dag.

Trådlös M-Bus stödjer tvåvägskommunikation. Det är vanligt att referrera till trådlös M-Bus som en envägskommunikationsteknologi eftersom downlink-kommunikationen sällan används.

Lämpliga applikationer

Trådlös M-Bus är en passande kommunikationsteknologi i de fall då kabeldragning är opraktiskt eller dyrt. Det kan exempelvis vara då det gäller ett eftermontage eller en större yta som en industribyggnad.

Från trådlösa M-Bus-mottagare till lämpliga sensorer

Elvaco har använt sig av trådlös M-Bus-teknik i många år med syftet att erbjuda ett okomplicerat och kostnadseffektivt alternativ till den klassiska trådbundna M-Bus-enheten. Med den trådlösa M-Bus-mottagaren CMeX50 och CMi Box-mottagaren har vi utvecklat en professionell och kraftfull lösning för hantering och styrning av upp till 800 M-Busmätare. Vårt produktsortiment med trådlös M-Bus görs komplett av en rad kompatibla mätare och sensorer.

Trådlösa CO2 sensorer

I dagens värld är mätning av luftkvalitet mycket viktig. Behovet av en koldioxidsensor som kan presentera exakta mätvärden, men fortfarande vara energi- och kostnadseffektiv har ökat något enormt. Elvaco har därför valt att utöka sin kollektion av trådlösa sensorer med Elvaco Sense 300W. Förutom att mäta temperatur och luftfuktighet mäter Elvaco Sense 300W även koldioxidhalten.

En fördelaktig egenskap hos trådlös M-Bus är dess skalbarhet. Det gör det till en optimal kommunikationsteknologi för sensorer eftersom att en master ofta kommunicerar med flera sensorer. I, exempelvis, ett lägenhetshus kommunicerar alla sensorer i hela byggnaden med samma gateway.

Förutom att förse användaren med trovärdiga och säkra värden, har de trådlösa sensorerna låg elförbrukning. Det gör de till det ideala valet för applikationer som kräver lång batteritid. Våra trådlösa M-Bus sensorer kan användas upp till tio år.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.