Manuell administration av mätarlistan i GSM / GPRS M-Bus-mästare

Lösenord
För att göra ändringar i mätarlistan måste du ange lösenorden för nivå 3. Standardlösenordet är 3333.
 
Rensa mätarlistan
För att ta bort alla mätare från mätarlistan 3333;database device clear
 
 
Ta bort mätaren
För att ta bort en mätare 3333;database device delete [mätar id]
 
 
Lägg till mätare
För att lägga till en mätare behöver du följande information: adresseringstyp, hastighet och adress (primär eller sekundär)
 
 • För att lägga till en mätare med primär adress
  3333;database device add addressingmode=primary baudrate= [hastighet] primaryaddress=[primär adress] secondaryaddress=[sekundär adress]
 • För att lägga till en mätare med sekundär adress
  3333;database device add addressingmode=secondary baudrate=[hastighet] secondaryaddress=[sekundär adress]
 • För att lägga till en mätare med utökad adressering
  3333;database device add addressingmode=esecondary baudrate=[hastighet] secondaryaddress=[sekundär adress] fabricationnumber=[utökad sekundär adress] 
Uppdatera mätaren
Inställningarna för en mätare kan ändras och du kan ändra valfritt antal parametrar samtidigt i samma sms. 3333;database device update [mätar id] [Parameter1] [Parameter2] 
 
Alla parametrar som kan ändras
 • AdressingMode
 • Primary
 • Secondary
 • Esecondary
 • Baudrate 300/2400/4800/9600
 • PrimaryAddress 3 tecken, 1-250
 • SecondaryAddress 8 tecken
 • Identification 8 tecken
 • Status Active/Passive
 • FabricationNumber 8 tecken
 • FCB Mode On/Off/Auto/
 • TelegramCount 1 tecken

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer (0 kommentarer)

Artikeln är stängd för kommentarer.